Výsledky vyhľadávania pre amen expr

BLKAJ hor plameňom (expr.)
BLKAL horel plameňom (expr.)
KAPITÁLNY vynikajúci, znamenitý (expr.)
METÁL vyznamenanie (expr.)
METÁL vyznamenie, medaila (expr.)
NEBESKÝ znamenitý, skvelý, dokonalý, krásny (expr.)
UTRÚS poznamenaj (expr.)