Výsledky vyhľadávania pre americ chemik

AGRE americký biológ a chemik, v roku 2003 získal spolu s Roderick MacKinnonom Nobelovu cenu za chémiu za objavy týkajúce sa kanálov v bunkových membránach (Peter, *1949)
ALTMAN americký chemik a molekulárny biológ, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Sidney, *1939)
ANFINSEN americký biochemik, laureát Nobelovej ceny (Christian Boehmer, 1916-1995)
ASIMOV americký spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam (Isaac, 1920-1992)
BABCOCK americký chemik (Stephen Moulton, 1843-1931)
BAEKELAND americký chemik narodený v Belgicku (Leo Hendrik, 1863-1944)
BARTLETT v Anglicku narodený americký chemik (Neil, *1932)
BLOCH americký biochemik nemeckého pôvodu, v roku 1964 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu (Konrad Emil, 1912-2000)
CALVIN americký chemik a biochemik známy pre objavenie Kalvinovho cyklu (Melvin, 1911-1997)
CECH americký chemik, nositeľ Nobelovej ceny (Thomas R., *1947)
COREY americký chemik (Elias James, *1928)
CRAM americký chemik (Donald James, 1919-2001)
DOISY americký chemik, nositeľ Nobelovej ceny (Edward Adelbert, 1893-1986)
DUVE americký lekár, biochemik (Christian René de)
GIBBS americký matematik, fyzik, chemik a vedecký publicista (Wilard, 1839-1903)
GRUBBS americký chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Robert Howard, *1942)
HEEGER americký chemik a fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (Alan Jay, *1936)
KARLE americký fyzikálny chemik (Jerome, *1918)
KNOWLES americký chemik, v roku 2001 získal spolu s Ryojim Noyoritom Nobelovu cenu za chémiu za prácu na chirálne katalyzovaných hydrogenačných reakcií (William, *1917)
KOHN americký chemik NC 1998 - Walter za rozvoj funkcionálnej teórie hustoty
KORNBERG americký chemik (Roger David, *1947)
LEE americký chemik aj herec
MULLIS americký biochemik (Kary Banks, 1944)
OCHOA americký biochemik
OLÁH americký chemik maďarského pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny (György, *1927)