Výsledky vyhľadávania pre americký štát

ADAMS americký politik, 6. prezident Spojených štátov a prvý z dvoch, ktorého otec bol tiež prezident (John Quincy, 1767-1848)
ALABAMA americký štát, členský štát USA, štát v USA
ALASKA štát USA, americký štát Aljaška (pôv.)
ANTIGUA A BARBUDA americký štát
ANTIGUAABARBUDA americký štát
ARGENTÍNA štát v Južnej Amerike, americký štát
BAHAMY americký štát
BELIZE stredoamerický štát, štát v strednej amerike
BOLÍVIA juhoamerický štát
BRAZÍLIA juhoamerický štát