Výsledky vyhľadávania pre americký akonóm

ROGOFF americký šachista a finančný akonóm židovského pôvodu (Kenneth, *1953)