Výsledky vyhľadávania pre americky eko na 5 písmen

AETON americký ekonóm
ARROW americký ekonóm, držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu (Kenneth Joseph, *1921)
BARAN americký ekonóm ukrajinského pôvodu (Paul A., 1910-1964)
CLARK americký ekonóm (John Bates, 1874-1938)
DAVIS americký džezový trubkár, spevák, skladateľ a vedúci niekoľkých džezových zoskupení (Miles, 1926-1991)
DOMAR americký ekonóm (Evsey D., 1914-1997)
EATON americký pokrokový ekonóm (Cyrus Stephan, 1883-1979)
ENGLE americký ekonóm (Robert F., *1942)
HYKES americký experimentálny filmár a spevák, priekopník alikvotného spevu (David, *1953)
JAMES americký filozof, jeden z hlavných predstaviteľov a priekopníkov pragmatizmu (William, 1842-1910)