Výsledky vyhľadávania pre amfibol

AKTINOLIT odroda amfibolu
AMFIBOLIT hornina zložená z amfibolu a plagioklasy
AMFIBOLOVEC hlbinná hornina zložená najmä z amfibolu
AMIANT amfibolový azbest, amfibolazbest
AMOSIT odroda amfibolu
ANOFORIT nerast zo skupiny amfibolu
EDENIT druh amfibolu
KELYFIT druhotne vzniknutá radiálne lúčovitá obruba okolo minerálov, najmä okolo granátu, zložená predovšetkým z amfibolu
KROSSIT amfibol v kryštalických bridliciach
URALIT odroda amfibolu