Výsledky vyhľadávania pre amic

AB Amicus Bonus (skr.)
ABSOLÚTNAVISKOZITA dynamická viskozita
AGILE živo, ľahko, dynamicky (hud.)
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
ANTEFIXA kamenná alebo keramická ozdoba, soška odkvapu alebo hrebeňa strechy antických budov
ARTIKULÁCIA zhryz, dynamická oklúzia (stomat.)
AZD Azure Dynamics (skr.)
AŽÚR prelamovaná keramická dekoratívna časť stavby umožňujúca priehľad, druh výšivky
BARBOTINO keramická technika
CERMET látka vyrobená spekaním kovových a keramických práškov