Výsledky vyhľadávania pre amortizaci

AMORTIZOVAŤ uskutočňovať amortizáciu
ODPISY amortizácie prostriedkov