Výsledky vyhľadávania pre analfabetizmus

NEGRAMOTNOSŤ neznalosť čítať a písať, analfabetizmus, nevzdelanosť, nekultúrnosť