Výsledky vyhľadávania pre ang skratka

AAA Anglická únia atlétov (angl.skr.)
AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AACO Arab Air Carries Organization, Arabská organizácia leteckých dopravcov (angl.skr.)
AAF americká asociácia reklamy (ang.skr.)
AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABM anti-balistic missile (skr.), protibalistická raketa (angl.skr.)
ABS Absent Subscriber (skr.), účastník nie je prítomný (angl.skr.)
ABS Asset-backed security (skr.), cenný papier založený aktívom (angl.skr.)
ABS Australian Bureau of Statistics, štatistický úrad Austrálie (angl.skr.)