Výsledky vyhľadávania pre ang. skr.

AAF americká asociácia reklamy (ang.skr.)
AJSKA sekcionálny stroj (slang., skr.)
DOM Disk on module (skr.), alternatíva voči tradičným počítačovým harddiskom (ang.skr.)
ITI medzinárodný divadelný ústav (ang. skr.)