Výsledky vyhľadávania pre angl.skr. distance

DME Distance Measuring Equipment, zariadenie na meranie vzdialenosti (angl.skr.)