Výsledky vyhľadávania pre anglicke gr

DORCHESTER anglické mesto v grófstve Dorset
DORCHESTER anglické mesto v grófstve Oxfordshire
KENT anglické grófstvo
MORAY anglické grófstvo
TWIN CITY anglické označenie dvoch geograficky blízkych významných miest, často spomínaných ako jeden názov
TWINCITY anglické označenie dvoch geograficky blízkych významných miest často spomínaných ako jeden názov
WARD zakladateľka spoločnosti Congregatio Jesu, ľudovo nazvané anglické panny (Mary, 1585-1645)
WEBSTER americký lexikograf, autor učebníc, reformátor anglického pravopisu a politický spisovateľ (Noah, 1858-1943)
YORK mesto vo Veľkej Británii anglické grófstvo