Výsledky vyhľadávania pre anglicky suhlas

ACCORD súhlas, po anglicky
AGREE súhlasiť, po anglicky
AGREES súhlasí, po anglicky
APPROVE súhlasiť, po anglicky
ASSENT súhlas, po anglicky
ASSENT súhlasiť, po anglicky
COHERE súhlasiť, po anglicky
CONCUR súhlasiť, po anglicky
CONSENT súhlas, po anglicky
NO nesúhlas po anglicky, anglický zápor (nie)