Výsledky vyhľadávania pre anglicky kon

ACCOUNT konto, po anglicky
ACT čin, zákon, po anglicky
ACTION konanie, po anglicky
AGENT konateľ, po anglicky
ACHIEVE dokončiť, po anglicky
APPROACH koncepcia, po anglicky
BALCONY balkón, po anglicky
BRAY britský (anglický) filozof - utopický socialista, ekonóm, činiteľ robotníckeho hnutia (John Francis, 1809-1897)
BRIDGE prekonať, po anglicky
CANNING konzervácia, po anglicky