Výsledky vyhľadávania pre anglicky kon

ACCOUNT konto, po anglicky
ACT čin, zákon, po anglicky
ACTION konanie, po anglicky
AGENT konateľ, po anglicky
ACHIEVE dokončiť, po anglicky
APPROACH koncepcia, po anglicky
BALCONY balkón, po anglicky
BRAY britský (anglický) filozof - utopický socialista, ekonóm, činiteľ robotníckeho hnutia (John Francis, 1809-1897)
BRIDGE prekonať, po anglicky
CANNING konzervácia, po anglicky
CIRCLE balkón, po anglicky
CLOSE zakončiť, po anglicky
CODE zákon, po anglicky
CODE zákonník, po anglicky
COMMAND kontrolovať, po anglicky
CONCEPT koncepcia, po anglicky
CONTACT kontaktovať, po anglicky
CONTROL kontrola, po anglicky
CONTROL kontrolovať, po anglicky
DESIGN konštrukcia, po anglicky
DID vykonal, po anglicky
DIRECT kontrolovať, po anglicky
DOBB anglický ekonóm (Maurice Herbert, 1900-1976)
DOING konanie, po anglicky
EASTER veľkonočný, po anglicky