Výsledky vyhľadávania pre anglicky ty,

BIG dôležitý, po anglicky
BLOSSOMS rozkvety, po anglicky
BRONTE anglický metodistický kňaz, kaplán a básnik, manžel Marie Bronteovej a otec spisovateliek Charlotty, Emily Jane a Anne Bronteových a básnika a maliara Patricka Branwella Bronte (Patrick, 1777-1861)
CERTAIN istý, po anglicky
COMPLEX zložitý, po anglicky
CORED dutý, po anglicky
CRAZED posadnutý, po anglicky
DRESS odev, šaty, po anglicky
DUAL dvojitý, po anglicky
EMOTIONS city, po anglicky