Výsledky vyhľadávania pre aničhodný

LEDAČÍ naničhodný (zried.)
PĽUHA naničhodný tvor (pejor.)