Výsledky vyhľadávania pre ani po latinský

ACTUS poháňanie, po latinsky
DATIO dávanie, po latinsky
LAMENTA bedákanie, po latinsky
LIMES hranica, po latinsky
LOTIO kúpanie, po latinsky
ORA hranica, okraj, po latinsky
PER TU tykanie si, po latinsky
PERTU tykanie si, po latinsky