Výsledky vyhľadávania pre aniz nemecky

ANIS aníz, po nemecky
CLAUBERG nemecký filozof, predstaviteľ kartezianizmu a okazionalizmu (Johannes, 1622-1665)
HERMES nemecký filozof, profesor v Bonne, tvorca hermesianizmu (Georg, 1775-1831)
IGNI ET FERRO ohňom a železom, heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu Poľska a Pobaltia
IGNIETFERRO ohňom a železom heslo rádu nemeckých rytierov pre násilnú germanizáciu poľska a pobaltia
KUZÁNSKY nemecký filozof stál na hraniciach medzi scholastikou a humanizmom (posledný scholastik a prvý renesančný filozof) teológ cirkevný politik tvorca tzv. funkcionalistickej ontológie (Mikuláš 1401-1464)
KUZÁNSKY nemecký filozof, stál na hraniciach medzi scholastikou a humanizmom ("posledný scholastik a prvý renesančný filozof"), teológ, cirkevný politik, tvorca tzv. funkcionalistickej ontológie (Mikuláš, 1401-1464)
LANDSMANŠAFT súčasť názvu jednej z krajanských organizácií v Rakúsku a Nemecku združujúcich odsunutých Rakúšanov a Nemcov, kedysi svojpomocná organizácia nemeckých študentov pochádzajúcich z jedného mesta alebo oblasti