Výsledky vyhľadávania pre anjel

ABAFFY slovenský spisovateľ (prozaik, básnik, dramatik) a evanjelický farár (Leopold, 1827-1883)
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ADAMIŠ slovenský spisovateľ, publicista a evanjelický kňaz (Karol, 1813-1849)
ALGÖVER slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský publicista (Štefan, 1863-1934)
ANDĚL anjel, po česky
ANJELIČKÁRKA tradičné pomenovanie ženy, ktorá robila potraty, obrazne vyjadrujúce fakt, že nenarodeným deťom brala život – robila z nich anjeličkov
ANNA svätica, patrónka matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov v strieborných baniach a povrazníkov. Podľa kresťanskej legendy matka Panny Márie, ktorú počala, keď sa jej zjavil anjel.
ARCHANJEL anjel vyššieho rádu
ARCHANJEL anjel vyššieho stupňa
BÁGEĽ slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, verejný činiteľ (Milutín, 1902-1989)