Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ano po cesky

ANODA anóda, po česky
ANOMER anomér, po česky
ANONA anon, po česky
BRADNA český katolícky kňaz a politický väzeň (Anotnín, 1922-2006)
ČLÁNEK článok, po česky
DANOST danosť, po česky
JIREČEK český politik, diplomat a historik, zakladateľ českej balkanológie a byzantológie (Konstantin, 1854-1918)
JIROTKA český spisovateľ a fejtónista, autor humoristických románov, poviedok, súdničiek a rozhlasových hier (Zdeněk, 1911-2003)
JITRO časť dňa, ráno, po česky
JOU áno, po česky