Výsledky vyhľadávania pre ansen

ARNAULD francúzsky teológ, predstaviteľ jansenizmu (Antoine, 1612-1694)
JANSEN holandský katolícky teológ, zakladateľ jansenizmu, biskup ipernský (Cornelius, 1585-1638)
JANSENIZMUS jansenov smer
JANSENIZMUS reformné hnutie v katolíckej cirkvi v 17. a 18. storočí medzi duchovenstvom a inteligenciou vo Francúzsku a Nizozemsku, inšpirované dielom biskupa Jansena na základe učenia sv. Augustína
LANCELOT francúzsky teológ, jansenista (Claude, 1616-1695)
LEPRA malomocenstvo, infekčná choroba vyvolaná Hansenovým bacilom