Výsledky vyhľadávania pre arab pl

BURNUS voľný mužský plášť severoafrických Arabov, plášť beduínov
DHAN druh arabskej plachetnice
DHAN široká arabská plachetnica s dvoma stožiarmi a lichobežníkovými plachtami nosnosti 150 až 200 ton
ORAŤ obrábať pluhom, plúžiť, kypriť zem pluhom, narábať s pluhom
PERTURBÁCIA porucha, rušivý vplyv, odchýlka od eliptickej alebo parabolickej dráhy nebeského telesa v dôsledku príťažlivosti planét
RYAL platidlo Saudská Arábia