Výsledky vyhľadávania pre arca

AC Arcachon (skr.)
CALDERÓN španielsky barokový spisovateľ - dramatik a básnik (Pedro de la Barca, 1600-1681)
CATO rímsky rečník, mravokárca, spisovateľ a politik (Marcus Porcius, 234-149 pred Kr.)
CORELLI taliansky barokový huslista a hudobný skladateľ, jeden z hlavných predstaviteľov staroklasickej talianskej školy (Arcangelo, 1653-1713)
DARCA donor - v medicíne darca orgánov na transplantáciu
DONÁTOR darca (z lat.)
DONOR darca (lek.)
DONOR darca elektrónu (chem.)
DONOR darca krvi (lek.)
DONOR darca, po latinsky