Výsledky vyhľadávania pre arca

AC Arcachon (skr.)
CALDERÓN španielsky barokový spisovateľ - dramatik a básnik (Pedro de la Barca, 1600-1681)
CATO rímsky rečník, mravokárca, spisovateľ a politik (Marcus Porcius, 234-149 pred Kr.)
CORELLI taliansky barokový huslista a hudobný skladateľ, jeden z hlavných predstaviteľov staroklasickej talianskej školy (Arcangelo, 1653-1713)
DARCA donor - v medicíne darca orgánov na transplantáciu
DONÁTOR darca (z lat.)
DONOR darca (lek.)
DONOR darca elektrónu (chem.)
DONOR darca krvi (lek.)
DONOR darca, po latinsky
ETIK mravokárca
HAH darca nesmrteľnosti
CHURCHILL britský politik, premiér Spojeného kráľovstva v rokoch 1940-1945, spisovateľ (Nobelova cena za literatúru 1953), historik, žurnalista, vojak a zákonodarca (Winston, 1874-1965)
MATKA dráma Júliusa Barča-Ivana
MENTOR vychovávateľ, poradca, ten, kto karhá a poúča, mravokárca, v pejoratívnom zmysle človek, ktorý ustavične len karhá a poúča, druh vrúbľov ovocných stromov
NEPER darca obživy
PARÍŽSKA KOMÚNA vláda v Paríži od marca do mája roku 1871
PARÍŽSKAKOMÚNA vláda v Paríži od marca do mája roku 1871
STANO tono Stano (* 24. marca 1960 Zlaté Moravce) je významný český a slovenský fotograf
VARUN staroindický boh, darca vlahy