Výsledky vyhľadávania pre architekt (skratka)

CUA Centrum urbanizmu a architektúry (skr.)
SČA Svaz českých architektů (skr.)
SKA Slovenská komora architektov (skr.)