Výsledky vyhľadávania pre aret

ABUZÉR človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach
ALEDA značka cigaretových papierikov z celulózy
AMERIKA slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety
AMERIKA slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety amerikán človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky, krasokorčuliarska figúra prti jazde dozadu
ANIOVÁ estónska tenistka (Maret, *1982)
ANSCOMBOVÁ britská filozofka, interpretátorka Wittgensteina (Gertrude Elizabeth Margaret, 1919-2001)
APOŠTOL jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Nazaretského, vierozvestca, hlásateľ kresťanskej viery, šíreteľ učenia alebo myšlienky
ARÉTÁSZ maďarské mužské meno (Aretas)
ARETHA nemecké ženské meno (Areta)
ARETTA anglické ženské meno (Areta)