Výsledky vyhľadávania pre argu

AD BACULUM argument so silou palice, vyhrážanie sa silou, nátlak
ARGUMENTOVAŤ dokazovať, používať argumenty
BROQUEDISOVÁ bývalá francúzska tenistka (Marguerite, 1893-1983)
CARNOT francúzsky štátnik, matematik a vojenský spisovateľ (Lazar Nicolas Marguerite, 1753-1823)
CLAPIERS francúzsky prozaik a moralista, tiež Vauvenargues (Luc de, 1715-1747)
DANAJ príslušník starogréckeho kmeňa v Argu, starogrék
DANAOS kráľ z Argu
DEMAGÓGIA nesvedomité, nevyberanými prostriedkami docieľované úsilie o získanie priazne, prehnaná argumentácia
DÔKAZ argument
OBHÁJ uveď argumenty