Výsledky vyhľadávania pre aria po al

ADSORBÉR zariadenie na pohlcovanie pár alebo plynov
APARÁT prístroj, zariadenie, sústava prístrojov alebo pomôcok, orgány, inštitúcie alebo organizácie, orgány verejnej správy
ARI Afirmación para una República Igualitaria, politická strana v Argentíne
ARIA ária, po taliansky
BEM poľský generál (Józef Zachariasz, 1794-1850)
BISTRO malé pohostinské zariadenie
BISTRO malé pohostinské zariadenie typu rýchleho občerstvenia
BKA nem. skr. Bundeskanzleramt - kancelária spolkového kancelára - je Najvyšší federálny orgán
BOX mäkká teľacia alebo hovädzia koža s hladkou lícnou stranou, pästiarsky šport, pokyn rozhodcu na pokračovanie boxerského zápasu, oddelené, ohradené miesto napr. v reštaurácii alebo kaviarni, väčšie zariadenie na chladenie
BUFET pohostinské zariadenie na rýchle občerstvenie, skriňa alebo stôl na nápoje a pokrmy, miestnosť pre rýchle občerstvenie, príborník