Výsledky vyhľadávania pre aristo

ARISTOKRAT príslušník aristokracie, šľachtic, v prenesenom význame človek so vznešeným chovaním
ARISTOKRATICKÝ týkajúci sa aristokracie, šľachtický, vznešený, jemný, uhľadených spôsobov
ARISTON hudobný nástroj aristón, po česky
ARISTOTELIZMUS filozofický smer podľa učenia starogréckeho filozofa Aristotela
ARISTOTELOVEC prívrženec Aristotelovho učenia
ARNS bývalý brazílsky kardinál (Paulo Evaristo, *1921)
DÉMOS v starovekom Grécku ľud, opak aristokracie, obyvateľstvo určitého územia alebo správnej jednotky
GROSSETESTE anglický filozof, biskup, významný predstaviteľ scholastiky, autor komentárov k novoobjaveným Aristotelovým spisom (Robert, 1175-1253)
LÝCEUM Aristotelova filozofická škola v Aténach, typ strednej školy, bývalá dievčenská stredná škola
MARDONIOS perzský aristokrat, veliteľ perzského vojska počas grécko-perzských vojen (???-479 pred Kr.)