Výsledky vyhľadávania pre arit

AAS Association African Solidarité
AGLAIA jedna z Charitiek, bohýň pôvabu a krásy
AIGLÉ najkrajšia najáda, milenka boha slnka Hélia a matka Charitiek
ALU arithmetic logic unit, aritmeticko-logická jednotka počítača (skr.)
ARITMETIK odborník v aritmetike
ARTES LIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)
ARTESLIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika rétorika dialektika aritmetika geometria astronómia hudba)
BAČOVAŤ šafáriť (pejor.)
BALANC parita, rovnováha
BEL jednotka sily zvuku, logaritmická jednotka pomeru energií v akustike
BJORGENOVÁ nórska bežkyňa na lyžiach (Marit, *1980)
BOIL variť, po anglicky
CAPIŤ šmariť (expr.)
CIMÉLIA vzácnosť, rarita, najmä v knižnici
CINÓBER červený ortuťnatý nerast, cinabarit, rumelka
DOVARIŤ prestať variť
EQUILIBRIUM parita, rovnováha
EXCELOVAŤ dariť sa, ísť, mať sa, mať úspech
GÁNIŤ byť zamračený, neprívetivo sa tváriť
GAZDOVAŤ hospodáriť
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System, globálny námorný tiesňový a záchranný systém (angl.skr.)
HARTLEY vo výpočtovej technike jednotka informačného obsahu, jeden hartley sa rovná maximálnej entropii úplného súboru desiatich vzájomne sa vylučujúcich javov vyjadrenej dekadickým logaritmom
HATIŤ kaziť, mariť
HGS vzorec sulfidu ortuťnatého (cinabaritu)
HORIEŤ spaľovať sa, byť stravovaný, ničený ohňom, planúť ohňom, svietiť, žiariť