Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre arit log jednotka

ALU arithmetic logic unit, aritmeticko-logická jednotka počítača (skr.)
BEL jednotka sily zvuku, logaritmická jednotka pomeru energií v akustike
HARTLEY vo výpočtovej technike jednotka informačného obsahu, jeden hartley sa rovná maximálnej entropii úplného súboru desiatich vzájomne sa vylučujúcich javov vyjadrenej dekadickým logaritmom
INVERTOR vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie, operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
NEPER logaritmická jednotka