Výsledky vyhľadávania pre aromatických uhľovodík

ARYL chemický radikál aromatických uhľovodíkov
ARYL jednoväzbová skupina odvodená od aromatických uhľovodíkov