Výsledky vyhľadávania pre arpa

ÁRPÁD maďarské mužské meno (Arpád)
ARPÁDKO meno Arpáda
BESKID podkarpatoruský (rusínsky) právnik a politik (Anton, 1855-1933)
BRÓDY podkarpatský politik a novinár (Andrej, 1895-1944)
ČIERNA HORA pohorie v Zakarpatskej Ukrajine
ČIERNAHORA pohorie v Zakarpatskej Ukrajine
DOVBUŠ ukrajinský (podkarpatský) zbojník, hrdina (Oleksa, 1700-1745)
DRINY jaskyňa v Malých Karpatoch
DUKA-ZÓLYOMI slovenský politik maďarskej národnosti (Árpád, *1941)
ELO americký šachista maďarského pôvodu (Arpad, 1903-1992)