Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ast stl hl

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
AKANT rod tropických a subtropických rastlín, dekoratívna výzdoba hlavice antických stĺpov v podobe listu akantu
ARABÍN druh rastlinného gleja, hlavná časť arabskej gumy
ARAUKÁRIA druh ihličnatej rastliny južnej pologule, u nás pestovaná v bytoch
ARCHITRÁV priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov, spodná časť kladia (archit.)
ASIMILÁCIA premena anorganických látok v rastlinách na organické, prispôsobenie (sa), splývanie, spodobovanie hlások
AUTOGAMIA samooplodnenie, samoopelenie rastliny vlastným peľom, samooplodnenie u obojpohlavných jedincov
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok
BATAT hľúza tropickej rastliny