Výsledky vyhľadávania pre astica

A BA častica
AEROSÓL plyn s rozptýlenými nepatrnými časticami hmoty, ktoré sa prakticky neusadzujú
ALEŽE častica i spojka
AMFIÓN obojetný ión, elektricky neutrálna častica nesúca kladný aj záporný elektrický náboj
ANI častica
ANIŽ česká častica
ANT častica protoplazmy
ANTIATÓM atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom
ANTIBARIÓN antičastica bariónu
ANTIBARIÓN elementárna častica alebo mikroobjekt, ktorý je antičasticou vo vzťahu k bariónu