Výsledky vyhľadávania pre astron. p

DEKLINÁCIA uhlová vzdialenosť od nebeského rovníka, jedna z rovníkových súradníc, uhol medzi magnetickým a zemským poludníkom (astron.)
DEPRESIA uhlová vzdialenosť nebeského telesa pod obzorom (astron.)
DIGRESIA najväčší uhol, ktorý zviera výškový kruh hviezdy s výškovým kruhom pólu (astron.)
EKLIPTIKA zdanlivá dráha Slnka po oblohe v priebehu roka (astron.)
FÁZA okamžitý stav osvetlenia planéty alebo Mesiaca, ak sa pozeráme zo Zeme (astron.)
NADIR podnožník (astron.)
OPOZÍCIA postavenie nebeského telesa presne oproti Slnku pri pohľade zo Zeme (astron.)
PRIEMER uhol pod ktorým vidíme skutočný priemer nebeského telesa (astron.)
TRPASLÍK typ hviezdy malých rozmerov (astron.)
ZENIT nadhlavník, opak nadiru (astron.)