Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre atol na

ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
AIROL značka dermatologika
AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)
ALJABJEV ruský biatlonista (Anatolij, 1951)
ALUMNÁT kňazský seminár, internát pre výchovu katolíckych kňazov
AMALGÁM zliatina (roztok) kovu v ortuti, používa sa v stomatológii, nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti
ANATOLA anglické ženské meno (Anatólia)
ANATOLE francúzske mužské meno (Anatol)
ANATOLIA nemecké ženské meno (Anatólia)