Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre atom elektr

AE atómová elektráreň (skr.)
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ANTIATÓM atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom
BETA v gréckej abecede písmeno b, vo fyzike elektrón emitovaný pri rádioaktívnom rozpade jadra atómu, rádioaktívne žiarenie vznikajúce pri rozpade atómového jadra
EBO Atómové elektrárne Bohunice (skr.)
EDM elektrodermatometria (skr.)
EMO Atómové elektrárne Mochovce (skr.)
HETEROLÝZA heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby, pri ktorom oba valenčné elektróny prejdú k jednému atómu
IÓN elektricky nabitý atóm
KOVALENTNÁ VÄZBA chemická väzba spájajúca atómy prvkov dvojicami valenčných elektrónov