Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre atom poctom neutronov

IZOTOP atóm líšiaci sa od rovnakého prvku počtom neutrónov
IZOTOP atóm toho istého prvku s iným počtom neutrónov
IZOTOP jedna zo skupiny atómových jadier s rovnakým počtom protónov, ale s odlišným počtom neutrónov
IZOTOPIA odlišnosť atómov toho istého prvku počtom neutrónov atómového jadra