Výsledky vyhľadávania pre atura

AN Air Natura (skr.)
ÁRENDA prenajímanie pozemkov za naturálnu aj peňažnú odmenu
BELETRIA krásna literatúra
BELETRIA umelecká literatúra, najmä próza
BRAK bezcenná vec, chybný tovar, zmätok, odpad, podradná literatúra
CNG compressed natural gas (skr.), stlačený zemný plyn (angl.skr.)
ČAPEK-CHOD český spisovateľ a novinár, predstaviteľ naturalizmu (Karel Matěj, 1860-1927)
ČATRANG druh šachovej hry v Perzii pochádzajúci z čaturangy
DEPUTÁT odmena v naturáliach
DEVIATOK eudálna naturálna renta, daň vo výške 1/9 poľnohospodárskej produkcie poddaných odvádzaná zemepánovi. Zavedený v 14. storočí podľa vzoru cirkevného desiatku.
DIKTÁTORSTVO diktatúra
DNM Digital Natural Motion (skr.)
DROBNOMAĽBA miniatúra
HISTORIOGRAFIA zapisovanie dejín určitým systematickým spôsobom, odborná dejepisná literatúra, dejepisectvo
HUMORISTIKA humoristická literatúra, literárny žáner
CHARAKTER letora, nátura, povaha
KEYBOARD klávesnica klaviatúra klávesové nástroje
KN kombinovaná nomenklatúra (skr.)
KRYPTOGRAM text so skrytým údajom zloženým z niekoľkých písmen tohto textu, literatúra utajujúca skrytý zmysel, druh hádanky
LETORA nátura
LETTER literatúra po anglicky
LITIKA literatúra (slang.)
LNG Liquefied Natural Gas (skr.)
MATURITA matura
MÜLLER brazílsky naturalista nemeckého pôvodu (Fritz, 1821-1897)