Výsledky vyhľadávania pre atura

AN Air Natura (skr.)
ÁRENDA prenajímanie pozemkov za naturálnu aj peňažnú odmenu
BELETRIA krásna literatúra
BELETRIA umelecká literatúra, najmä próza
BRAK bezcenná vec, chybný tovar, zmätok, odpad, podradná literatúra
CNG compressed natural gas (skr.), stlačený zemný plyn (angl.skr.)
ČAPEK-CHOD český spisovateľ a novinár, predstaviteľ naturalizmu (Karel Matěj, 1860-1927)
ČATRANG druh šachovej hry v Perzii pochádzajúci z čaturangy
DEPUTÁT odmena v naturáliach
DEVIATOK eudálna naturálna renta, daň vo výške 1/9 poľnohospodárskej produkcie poddaných odvádzaná zemepánovi. Zavedený v 14. storočí podľa vzoru cirkevného desiatku.