Výsledky vyhľadávania pre auto ang

AC author's correction (skr.), autorská korektúra (angl.skr.)
AC automobile club (skr.), automobilový klub (angl.skr.)
ADE Automatic Data Exchange
AIS Universal Shipborne Automatics Identification System (skr.), univerzálny systém identifikácie lodí (angl.skr.)
AJSKA radový fľaškový stroj (slang.), automatické zariadenie na výrobu fľašiek na princípe prevracania banky
ARNAGE model anglického automobilu Bentley
ATIS automatická informačná služba (angl. skr.)
ATLAS Automatically Tuned Linear Algebra Software, softvér pre lineárnu algebru (angl.skr.)
AVI Automatic Vehicle Identification, automatická identifikácia vozidiel (angl.skr.)
AZURE model anglického automobilu Bentley