Výsledky vyhľadávania pre autom prac

AUTOMAT samočinne pracujúci stroj alebo prístroj, napr. hrací automat, telefónny automat, samoobslužná jedáleň, druh streľnej zbrane, samopal, samočinný vypínač, istič
AUTOMATIKA súhrn prístrojov, strojov, zariadení pracujúci za určitých podmienok bez potreby ľudského zásahu, automatický systém
AUTOMATIZÁCIA práca vykonávana automatmi