Výsledky vyhľadávania pre ava

AAB Antifašistická Akcia Bratislava (skr.)
AACO Amaryllis Avakian Clinica Oftalmologica
AAM Aircraft Availability Model
ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABART ohava, po nemecky
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABBÉ vychovávateľ v šľachtických rodinách
ABBOT americký spisovateľ, novinár a vydavateľ (Anthony, 1893-1952)
ABECEDA sústava písmen