Výsledky vyhľadávania pre avd

ABDUKCIA pravdepodobnostný úsudok vo forme sylogizmu
AČIDA pravdaže, vskutku, naozaj (nár.)
AČIDALI pravdaže, naozaj (nár.)
AD AUDITOREM bez ohľadu na pravdu, populisticky
AD AUDITOREM k počúvajúcemu, k poslucháčovi, bez ohľadu na pravdu, populisticky
AKISTE pravdepodobne, asi, zaiste
ANTIFÓNA verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu.
ARSENIEV ruský bádateľ (Vladimir Klavdijevič, 1872–1930)
ASERCIA tvrdenie, presadzovanie, uznávanie pravdivosti výroku
ASI možno, pravdepodobne, približne