Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre az miera

ALBEDO odrážavosť difúzne odrážajúcej matnej plochy, miera schopnosti určitých častí povrchu Zeme odrážať žiarenie, biela časť kôry citrusových plodov
KOVARIANCIA miera vzájomnej väzby medzi dvomi náhodnými veličinami
OITAVA brazílska miera na obilie
PICUL ázijská hmotnostná miera
PONTO brazílska dĺžková miera
RET real time factor (skr.) miera rýchlosti spracovania zvukového alebo obrazového signálu (angl.skr.)
RTF real time factor (skr.), miera rýchlosti spracovania zvukového alebo obrazového signálu (angl.skr.)
ŠTADIÓN športové ihrisko so závodnou dráhou, spravidla trávnatou viacúčelovou plochou a stupňovitým hľadiskom, antická dĺžková miera, 147 až 192 metrov
TOLOA brazílska dĺžková miera (1,98 m)
TONEL brazílska objemová miera