Výsledky vyhľadávania pre básnický prívlastok

EPITETON básnický prívlastok (lit.)
OXYMÓRON básnický prívlastok významom zdanlivo odporujúci významu slova, ktoré rozvíja