Výsledky vyhľadávania pre bôz

ABRAXAS koptické označenia božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ADAD semitské božstvo
ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ADAMITA člen náboženskej sekty v stredoveku vyznávajúcej nahotu
ADAMITA člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu, naháč
ADORÁCIA zbožné uctievanie, vzývanie
ADORÁCIA zbožné uctievanie, zbožňovanie
ADORÁTOR ctiteľ, zbožňovateľ (náb., kniž.)
ADORE zbožňovať, po anglicky