Výsledky vyhľadávania pre bôz

ABRAXAS koptické označenia božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ADAD semitské božstvo
ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ADAMITA člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu, naháč
ADORÁCIA zbožné uctievanie, vzývanie
ADORÁCIA zbožné uctievanie, zbožňovanie
ADORÁTOR ctiteľ, zbožňovateľ (náb., kniž.)
ADORE zbožňovať, po anglicky
ADORO vzývanie, zbožňovanie, uctievanie po esperantsky