Výsledky vyhľadávania pre búk

BREZOVEC potok v Bukovských vrchoch, slovenský potok
BRIM strecha klobúka, po anglicky
BÚČIK malý buk
BUH kód letiska Bukurešť
BUKET aróma, buket (term.)
BUKOVÁ vyrobená z bukového dreva
BUKOVCE geomorfologický podcelok Bukovských vrchov
BUKOVINKA miestna časť obce Šiatorská Bukovinka
BUKVA bukvica - plod
BUKVA plod buka