Výsledky vyhľadávania pre bývalý americký boxér

LISTON bývalý americký boxer, americký pästiar
OLIN bývalý americký boxer (Bob, *1908)
WEAVER bývalý americký boxer (Mike, *1952)