Výsledky vyhľadávania pre bývalý juhoslovanský prezident

TITO juhoslovanský politik, bývalý prezident Juhoslávie (Josip Broz, 1892-1980)